Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển:

  • Mục tiêu: trở thành người dẫn đầu trong ngành CN đá tự nhiên thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững và cùng có lợi.
  • Tầm nhìn: Cung cấp giá trị dịch vụ vượt trên mong đợi của quý khách hàng
  • Nhiệm vụ: xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng và đối tác thông qua các việc cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ hiện đại.
  • Giá trị cốt lõi:

       + lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng, tận tâm

       + không ngừng học hỏi phát triển, cải tiến và sáng tạo

       + coi trọng chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong từng khía cạnh của công việc.

  • Định hướng:

       + mở rộng phát triển kinh doanh trọng khu vực

       + duy trì và phát triển khách hàng trọng điểm

       + đầu tư tăng trưởng tài sản hỗ trợ cho sự phát triển của công ty

       + Xây dựng mối quan hệ bền vững trong ngành công nghiệp và khai thác cũng như trở        thành doanh nghiệp chiến lược trong ngành.