Đá ốp lát Marble Đen Sao

Tên thay thế: Đá đen chỉ trắng

Danh mục: Đá Marble

Code: 

Màu: đen bóng, chỉ trắng, hoặc sao trắng

Độ bóng cao,mượt. Chất đá chắc, dày.

Nguồn gốc:  Việt Nam

Thành phẩm sẵn: Đánh bóng, đánh hon, khò lửa, chải.            

Kich cỡ có sẵn: 

(1) Tấm cỡ nhỏ: 1100 - 1790 mm up X 600 mm up X 18 mm
(2) Đá phiến cắt sẵn : 300 x 300, 600 x 600

Mục đích sử dụng: măt bàn, nội thất trong ngoài nhà như sàn - tưởng, bể bơi, bồn...