Đá bóc vỉa - răng lược

Mã hàng: HTD                        Chất liệu: Limestone 

Màu: Kem hồng, xanh đen        Nguồn gốc:  Việt Nam

Mặt: bóc vỉa, chẻ tự nhiên  

Kich cỡ có sẵn: 10 x 20 x 1/1.5/2/3 cm, 15 x 30 x 1/1.5/2/3 cm (theo đặt hàng)

Mục đích sử dụng: trang trí ốp cột, ốp viền, làm thác nước