Xám mây (Gangsaw)

Xám Mây (Gangsaw)

 

Tên thay thế: 

Danh mục: Đá Marble

Code: GM001

Màu: Xám

Độ bóng cao,mượt.

Nguồn gốc:  Việt Nam

Thành phẩm sẵn: Đánh bóng, đánh hon, khò lửa, chải.            

Kich cỡ có sẵn: 


(1) Tấm cỡ nhỏ: 3000 mm up X 1500 mm up X 18 mm
(2) Tấm cỡ mini: 2100 mm up X 700 mm up X 18 mm

Mục đích sử dụng: măt bàn, nội thất trong ngoài nhà như sàn - tưởng, bể bơi, bồn...