Hồng Mặt Trời (Gangsaw)

Tên thay thế: HỒNG THỦY TINH

Danh mục: Đá Marble

Code: PM001

 

Màu:  Hồng

Nguồn gốc: Viet Nam Việt Nam

Mục đích sử dụng: măt bàn, nội thất trong ngoài nhà như sàn - tưởng, bể bơi, bồn...

Thành phẩm: đánh bóng 1 mặt

 

Kich cỡ có sẵn: 


(1) Tấm cỡ nhỏ: 3000 mm up X 1500 mm up X 18 mm
(2) Tấm cỡ mini: 2100 mm up X 700 mm up X 18 mm