EXIM Marble - Đa sắc 001

EXIM Marble - Hồng thủy tinh

 

Tên thay thế:

Danh mục: Đá Marble

Code: VM001

 

Màu:  Hồng

Nguồn gốc: Viet Nam Việt Nam

Mục đích sử dụng: măt bàn, nội thất trong ngoài nhà như sàn - tưởng, bể bơi, bồn...

Thành phẩm: đánh bóng 1 mặt

 

Sản phẩm khác